• Gimnazija Antuna Vrančića javna je srednja škola u Šibeniku, s programima jezične, opće, prirodoslovno-matematičke i klasične gimnazije.